Croeso i ELCOS

ELCOS ('English Language Courses for Overseas Students') yw'r adran sy'n rhedeg cyrsiau Saesneg i fyfyrwyr tramor trwy'r Brifysgol.

Mae'r ganolfan wedi ei lleoli yn yr adran Gefnogaeth i Fyfyrwyr Rhyngwladol, ac yn enwog am ei chyrsiau llwyddiannus sydd wedi bod yn rhedeg ers 1985.

Mae croeso cynnes yn eich disgwyl yma ym Mhrifysgol Bangor sydd wedi’i lleoli mewn cymuned glos a chyfeillgar rhwng mynyddoedd Eryri a’r Fenai.

Gallwn gynnig rhaglenni o safon uchel mewn amgylchedd gofalgar.